Nắp giữ tấm lọc 3M 1700

  • Tháo lắp linh hoạt với van thở
  • Có cài 3 chốt chống trượt
  • Hít thở thoải mái với khe lớn

– Không sử dụng ở nơi có nhiệt độ quá cao

– Tránh các va đập mạnh gây tổn hại đến sản phẩm

Category: