Nắp giữ tấm lọc 3M 774

  • Trọng lượng nhẹ tăng sự thoải mái
  • Các bộ phận thay thế tối thiểu để tiết kiệm không gian, thời gian và tiền bạc
  • Tháo lắp linh hoạt với van thở

– Không sử dụng ở nơi có nhiệt độ quá cao

– Tránh các va đập mạnh gây tổn hại đến sản phẩm

Category: