• Chi tiết sản phẩm
 • Chi tiết sản phẩm
 • Ứng dụng: Bảo vệ đầu

  Đặc tính nổi bật: Bảo vệ đầu, giảm thương tổn do vật lạ rơi từ trên cao, Chịu lực trên 3500N

  Một số công ty đã sử dụng: Nghi Sơn, Vina Kraft

       • Ứng dụng: Bảo vệ đầu

        Đặc tính nổi bật: Bảo vệ đầu, giảm thương tổn do vật lạ rơi từ trên cao chịu lực trên 3500N

        Một số công ty đã sử dụng: Nghi Sơn, Vina Kraft