Nón bảo hộ 3M H701V Trắng – Có lỗ thoáng khí

Nón bảo hộ 3M H701V Trắng

Sản xuất theo tiêu chuẩn ANSI (Mỹ)

Bảo vệ đầu khỏi vật cứng, sắt nhọn

Bộ sản phẩm gồm: Nón H701V và lồng nón H700RS4, có thể sử dụng kèm dây quai nón 3M 1990/ X24