Nón bảo hộ 3M H704R Xanh Lá – không lỗ thoáng khí

Nón bảo hộ 3M H704R Xanh Lá

Sản xuất theo tiêu chuẩn ANSI (Mỹ)

Bảo vệ đầu khỏi vật cứng, sắt nhọn

Bộ sản phẩm gồm: Nón H704R và lồng nón H700RS4, có thể sử dụng kèm dây quai nón 3M 1990/ X24