Phin lọc hơi hữu cơ 3M 3301K-55

  • Phin lọc hơi hữu cơ 3301K-55 của 3M là sản phẩm giúp hỗ trợ bảo vệ hô hấp cho người lao động làm việc trong môi trường có nhiều hơi dung môi.
  • Được dùng với mặt nạ nửa mặt series 3000

– Thời gian sử dụng của phin lọc 3M 3301K-55 phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện môi trường bên cạnh nồng độ hơi hữu cơ và dung môi trong môi trường làm việc.

– Tuyệt đối không sử dụng trong điều kiện thiếu oxy hay không có thông gió.

– Bảo quản phin lọc tại nơi thoáng mát, mỗi túi phin lọc đều ghi rõ ràng ngày sản xuất và có tem chuẩn của 3M cho sản phẩm chính hãng ,hạn sử dụng mỗi sản phầm đều kéo dài đến 5 năm kể từ ngày sản xuất.

Category: