• Chi tiết sản phẩm
 • Mã sản phẩm: 700/ 705

  Thông tin sản phẩm

  Nhãn hiệu: LAKELAND

  Cấu tạo từ 8 lớp.
  Phù hợp với môi trường có hơi nóng, ẩm.
  Áo liên quần hoặc áo rời, quần rời.
  Có thể dùng kèm bình thở SCBA
  Chịu được nhiệt độ môi trường 260oC, nhiệt độ kim loại nóng chảy 1600oc