Sơn chống cháy FireGuard E-84

 • Made in USA
 • Thích hợp cho vật liệu: thạch cao, ván dăm bào, kim loại tấm, PVC, thép, gỗ nội thất, gỗ ngoại thất
 • Đạt tiêu chuẩn:
  UL 263 / UL 723 / ASTM E-119 / ASTM E-84 / ASTM E-2768/ UL 10B
  NFPA: 251 / NFPA: 255 / NFPA: 703 / NFPA: 252
  ULC S101 / ULC S102 / UBC 8.1 / UL 1715 / UBC 26-3 / UBC 7-1
  Alberta Fire Code Article 5.6.1.2