Thiết Bị Gắn Kính Che Mặt 3M H4

  • Vật liệu thermoplastic chống va đập, chịu nhiệt tốt
  • Đáp ứng đúng tiêu chuẩn của ANSI Z87+

– Kiểm tra tính năng và công dụng của sản phẩm trước khi sử dụng

– Kính an toàn (bán rời) nên được sử dụng trong quá trình mang thiết bị gắn kính này

Liên hệ Categories: ,