Thiết Bị Gắn Kính Che Mặt 3M H8A

  • Đáp ứng đúng tiêu chuẩn của ANSI Z87+
  • Dây đeo nằm vị trí khác nhau giúp người đeo dễ dàng điều chỉnh rộng hẹp

– Kiểm tra tính năng và công dụng của sản phẩm trước khi sử dụng

– Kính an toàn (bán rời) nên được sử dụng trong quá trình mang thiết bị gắn kính này

Categories: , Tags: , , ,