Thiết bị phát hiện ma túy Draeger DrugTest 5000

  • Đánh giá chính xác và rõ ràng
  • Sử dụng di động và cố định
  • Thiết bị y tế chẩn đoán trong ống nghiệm

– Kiểm tra máy kỹ trước khi sử dụng

– Bộ ống kiểm tra phải được bảo quản ở nhiệt độ từ 4 đến 30 ° C (39 đến 86 ° F)

– Nên kiểm tra, bảo dưỡng sản phẩm định kỳ

Categories: ,