Thùng Kim Loại Đựng Hóa Chất Justrite 7350130 Tiêu Chuẩn DOT 19 Lít

  • Thùng kim loại đựng hóa chất Justrite có sức chứa 5 gallon tương đương 19 lít đạt tiêu chuẩn DOT để vận chuyển hàng hóa lưu thông.
  • Giá đỡ được giữ chặt vào vòi bằng vít siết giúp ngăn chặn sự thoát hơi trong quá trình vận chuyển
  • Khung liên kết dễ nóng chảy ở nhiệt độ 74 độ C ngăn chặn sự tích tụ áp suất nguy hiểm ở nhiệt độ cao. Khi khung liên kết này nóng chảy, cơ chế an toàn được gia cố và không nên được sử dụng để vận chuyển nhiên liệu lúc này

Lưu ý về:

– Các yêu cầu về tuân thủ và quy định
– Các yếu tố thuận tiện và mức bảo vệ
– Đặc điểm hóa học và các vấn đề về dung tích

Category: Tag: