Tời kéo tay

  • Sản phẩm được sử dụng cùng với Tripod PN800.
  • Được sử dụng dùng để đưa người di chuyển lên hay xuống ở những nơi có không gian hạn chế.
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn EN1496

– Kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi sử dụng ở môi trường làm việc có độ cao

– Thường xuyên kiểm tra tình trạng của sản phẩm

– Khi sản phẩm có dấu hiệu xuống cấp, nên ngưng sử dụng và chuyển sang sản phẩm mới

Category: Tags: , , ,