Tủ An Toàn Chống Cháy 2 Giờ Liên Tục Justrite 912061

  • Tấm cứu trợ cháy nổ sẽ được giải phóng ở mức 20 psf
  • Tủ chống cháy kéo dài 2 tiếng – Được bảo hành 15 năm
  • Cửa chống cháy 90 phút – được bên thứ ba kiểm nghiệm và chứng nhận

Lưu ý về:

– Các yêu cầu về tuân thủ và quy định
– Các yếu tố thuận tiện và mức bảo vệ
– Đặc điểm hóa học và các vấn đề về dung tích

Categories: , Tags: , ,