Tủ Chống Cháy Đựng Nước Sơn, Mực In SureGrip Ex

  • Dễ dàng phân loại và xác định các chất dễ cháy loại III bằng cách sử dụng các tủ an toàn chống cháy.
  • Kệ có thể điều chỉnh để phù hợp với kích thước của thùng sơn, bình xịt và hộp mực dùng trong các hoạt động in ấn, sơn, đồ nội thất và xe cơ giới.
  • Các tủ lưu trữ dễ cháy của Sure-Grip EX có tất cả các tính năng và chất lượng tương tự như các tủ dễ cháy của Justrite.

Lưu ý về:

– Các yêu cầu về tuân thủ và quy định
– Các yếu tố thuận tiện và mức bảo vệ
– Đặc điểm hóa học và các vấn đề về dung tích

Categories: , ,