Hướng dẫn thiết kế nội dung và màu sắc trên nhãn đánh dấu đường ống

Tem nhãn đánh dấu đường ống theo tiêu chuẩn

Những hướng dẫn này dựa trên đặc thù của ngành và đặc điểm kỹ thuật của quốc gia nơi chúng được áp dụng. Các hướng dẫn sẽ giúp đảm bảo triển khai đúng các điểm đánh dấu cho cơ sở hạ tầng khi được áp dụng chính xác. Tìm hiểu thông tin nhãn dán đường…

Tâm lý học màu sắc giúp cải thiện môi trường làm việc

Máy in tem nhãn phân loại - cảnh báo

Màu sắc ảnh hưởng đến hành vi của mỗi chúng ta và trong mọi khía cạnh của cuộc sống thường nhật. Một ví dụ đơn giản của não bộ khi phản ứng với màu sắc là bạn sẽ tự động biết dừng xe khi bạn thấy đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Vì lẽ…