Băng keo và keo dán công nghiệp

Băng keo dán nền 3M

Băng keo và keo dán thường được sử dụng rất nhiều trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống, từ cuộc sống hằng ngày đến sản xuất công nghiệp. Ở mỗi lĩnh vực, chất liệu, ứng dụng của băng keo là hoàn toàn khác nhau. Những loại băng keo và keo dán dùng trong…