Rủi ro và biện pháp sơ cứu khi sự cố TNLD về mắt

Kính 3M Chống Hóa Chất Văn Bắn 40654

Bạn có biết, tại Mỹ, mỗi ngày có đến 2000 ca tai nạn liên quan đến đôi mắt người lao động xảy ra, được thống kê chính thức? Trong đó, gần 70% xuất phát từ nguyên nhân các vật thể văn bắn hay rơi vào mắt. Và hầu hết các vật thể có kích thước…