Công ty cổ phần Achison thực hiện ký kết hợp tác chiến lược với công ty cổ phần Thế Giới Số

Achison ký kết hợp tác chiến lược với công ty cổ phần Thế Giới Số

Công ty cổ phần Achison thực hiện ký kết hợp tác chiến lược với công ty cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Corporation), mã cổ phiếu – DGW. Sự hợp tác này tạo ra cơ hội để Achison nhân rộng nguồn lực và đẩy mạnh phát triển các giải pháp mới như ICT, Gia dụng,…