Kế hoạch ứng phó nguy cơ tràn đổ hóa chất

Kế hoạch tràn đổ hóa chất

Hóa chất đóng vai trò không thể thiếu trong phát triển kinh tế. Bên cạnh mặt tích cực, hóa chất còn tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhận định rõ yếu tố nguy hiểm, tiềm ẩn từ sự cố tràn đổ hóa chất, gây thiệt hại trực…