7 sai lầm nghiêm trọng khi sử dụng Lockout-Tagout

Quy trình khóa Lockout Tagout là trích dẫn số 1 trong ngành công nghiệp chung, và chính sách của công ty hiện nay đảm bảo trong việc tuân thủ có thể là một nhiệm vụ khó khăn Colin Warren, một cộng sự ở Fisher Phillips, đã đưa ra “ 7 sai lầm nghiêm trọng của…