Xây dựng môi trường làm việc trực quan – Phần 2

Làm sao để xây dựng môi trường làm việc trực quan hiệu quả? Xây dựng môi trường làm việc tinh gọn: thông qua nguyên tắc 5S, Total Productive Maintenance (TPM) Sự duy trì năng suất tổng, Kaizen (Cải tiến liên tục) và những hoạt động tinh gọn khác có thể mang lại lợi ích khi…

Tâm lý học màu sắc giúp cải thiện môi trường làm việc

Máy in tem nhãn phân loại - cảnh báo

Màu sắc ảnh hưởng đến hành vi của mỗi chúng ta và trong mọi khía cạnh của cuộc sống thường nhật. Một ví dụ đơn giản của não bộ khi phản ứng với màu sắc là bạn sẽ tự động biết dừng xe khi bạn thấy đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Vì lẽ…