VAI TRÒ CỦA NÚT TAI CHỐNG ỒN BỊT VÀ TAI CHỐNG ỒN

Chụp Tai 3M H9A

Nút tai chống ồn hỗ trợ như thế nào ? Bạn có biết, tiếng ồn ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe, đặc biệt là tai của bạn. Đối với một số ngành nghề, việc đối mặt với những tiếng ồn của máy móc, thiết bị liên tục hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng là việc…