PCCC TCVN 3890:2023 có gì mới?

Tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy chữa cháy cho nhà ở và công trình được ban hành vào ngày 01 tháng 01 năm 2023 có gì mới? Phạm vi áp dụng Thiết bị PCCC cần trang bị phù hợp TCVN 3890:2023 Mặt nạ chống khói và thiết bị thở cách ly theo TCVN 3890:2023…