• Chi tiết sản phẩm
 • Mã hàng: ACS-LL300-12075

  Chất liệu: vải nhôm

  Độ dài (A)120 cm, rộng(B) 75 cm (Chênh lệch 5%)

  Độ bền kéo vải ≥ 300N

  Độ bền xé vải ≥ 10N

  Thử nghiệm tuân thủ tiêu chuẩn EN ISO 11612 của Châu Âu

  Kháng bức xạ nhiệt theo tiêu chuẩn EN ISO 11612 C3 (Thử nghiệm dẫn nhiệt: Với phần tử gia nhiệt 20kw / m2 được phân tách bằng vải, thời gian để cảm biến nguồn nhiệt tăng 24oC là hơn 50 giây)

  Kiểu tạp dề bằng nhôm (không kèm theo bảo hộ cánh tay), ống tay dài, có dây buộc sau

  Lưng và móc khâu an toàn để cố định ( như hình)

  Có tên đơn vị sản xuất

  Có thời gian sản xuất

  Có cấp phòng hộ