TCVN 3580:1981 Kính Bảo Hộ Lao Động. Cái Lọc Sáng Bảo Vệ Mắt

Tiêu chuẩn TCVN 3580:1981 áp dụng đối với cái lọc sáng dùng để bảo vệ mắt chống tác dụng của ánh sáng chói, bức xạ tử ngoại và hồng ngoại khi hàn điện; hàn cắt hơi, làm việc ở lò nấu thép, gang, thủy tinh, các lò nung, làm việc ở các máy cán dát, gia công kim loại nóng và công việc dưới ánh sáng mặt trời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *