Hướng dẫn thiết kế nội dung và màu sắc trên nhãn đánh dấu đường ống

Những hướng dẫn này dựa trên đặc thù của ngành và đặc điểm kỹ thuật của quốc gia nơi chúng được áp dụng. Các hướng dẫn sẽ giúp đảm bảo triển khai đúng các điểm đánh dấu cho cơ sở hạ tầng khi được áp dụng chính xác.

Tìm hiểu thông tin nhãn dán đường ống tại đây: tem nhãn dán đường ống

Các hướng dẫn đánh dấu đường ống dựa trên 4 lĩnh vực chính:

  • Định dạng tiêu chuẩn được sử dụng
  • Bảng màu dựa trên ứng dụng của đường ống
  • Chiều cao văn bản dựa trên kích thước đường ống yêu cầu
  • Khả năng hiển thị dựa trên cơ sở hạ tầng

Định dạng nhãn đánh dấu đường ống

Định dạng nhãn dán theo tiêu chuẩn: US Standard (ASME), ISO 14726, EU Standard

Tiêu chuẩn tem nhãn đánh dấu đường ống theo ISO US Standard EU Standard
Tiêu chuẩn tem nhãn đánh dấu đường ống

Khuyến nghị màu sắc tem nhãn đánh dấu đường ống

Nguyên tắc dựa trên Tiêu chuẩn A13.1 – ASME (ANSI)

Chiều cao nội dung trên nhãn dán đường ống

Chiều cao văn bản và chiều dài của điểm đánh dấu với tham chiếu đến đường kính ngoài của ống (ASME)

Chiều cao chữ trên tem nhãn đánh dấu đường ống
Chiều cao chữ trên tem nhãn đánh dấu đường ống
Pipe Outer DiameterHeight of LetterMarker’s Length
InchmmInchmmInchmm
0.75 – 1.2519 – 320.5138200
1.5 – 238 – 510.75198200
2.5 – 664 – 1501.253212300
8 – 10200 – 2502.56424600
> 10> 2503.58932800
Bảng kích thước tương thích giữa đường kính ống và chiều cao chữ trên tem nhãn

Tầm nhìn của nhãn đánh dấu đường ống dựa trên hướng dòng chảy của đường ống

Các đường ống phải được xác định bằng cách sử dụng các nhãn đánh dấu đường ống trong các trường hợp sau đây, với các mũi tên chỉ hướng của dòng chảy.

Trường hợp 1: Các đường ống phải được đánh dấu liền kề với tất cả các van và mặt bích

Trường hợp 2: Các đường ống phải được đánh dấu liền kề để thay đổi hướng

Trường hợp 3: Các đường ống phải được đánh dấu ở cả hai bên của sàn hoặc tường xuyên thấu

Trường hợp 4: Các đường ống phải được đánh dấu sau mỗi khoảng cách từ 25 feet đến 50 feet (~ 6m – 15m)

Trường hợp 5: Các nhãn đánh dấu đường ống phải được đặt ở các vị trí sao cho nhân viên trong cơ sở dễ nhìn thấy từ điểm tiếp cận thông thường