Tiêu chuẩn Việt Nam – TCVN 6407:1998 (ISO 3873:1997) Mũ an toàn công nghiệp

Tiêu chuẩn Việt Nam – TCVN 6407:1998 (ISO 3873:1997) Mũ an toàn công nghiệp là yêu cầu cần thiết để giảm thiểu các nguy cơ gây mất an toàn trong quá trình sử dụng, bảo vệ cho sự an toàn về sức khỏe và tính mạng cho người sử dụng, thể hiện được sự quan tâm của doanh nghiệp tới người lao động.
Chứng nhận sản phẩm đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết Tiêu chuẩn Việt Nam – TCVN 6407:1998 (ISO 3873:1997) Mũ an toàn công nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *