5 cách ngăn ngừa trơn trượt, vấp và té ngã hiệu quả

2018-12-04 17:21:34

Tại nơi làm việc, nguy cơ trơn trượt, vấp và té ngã đặt sự an toàn của nhân viên vào tình huống rủi ro cao đồng thời gây mất chi phí lao động gần 70 tỷ đô la/năm cho yêu cầu bồi thường của người lao động, tiền phạt, năng suất bị mất và các chi phí hành chính khác. Các công ty bắt buộc có biện pháp phòng ngừa an toàn thích hợp để giữ cho công nhân an toàn và tuân thủ các quy định của OSHA.


Các rủi ro này có thể được ngăn chặn bằng cách thực thi các biện pháp sắp xếp khu vực làm việc và lối đi khỏi các mảnh vụn hoặc các vật bừa bộn