ACHISON THAM GIA HỘI THẢO TẠI VIETSOVPETRO

2015-12-08 09:32:14

Vào ngày 30/7/2015, Nhãn hàng Ansell phối hợp với Công ty Cổ phần ACHISON, tổ chức buổi hội thảo tại Trung tâm An toàn Vietsovpetro. Buổi hội thảo đã nhận được sự quan tâm của các khách mời

Đại diện nhãn hàng Ansell giới thiệu và tư vấn sản phẩm

Đại diện nhãn hàng giày Cheetah giới thiệu sản phẩm. Công ty Cổ phần ACHISON hiện đang là nhà phân phối độc quyền sản phẩm tại Việt Nam
 

Khách hàng test sản phẩm
 

Nhân viên ACHISON tư vấn sản phẩm cho khách hàng