ACHISON TRAINING SẢN PHẨM MỚI

2015-12-08 09:27:44
Sáng ngày thứ 7, ngày 11/07/2015, Công ty Achison đã tổ chức buổi training các phẩm mới cho bộ phận phòng Kinh doanh của công ty: Lakeland, Cheetah, Simon

Đây là hoạt động diễn ra thường xuyên, nhằm củng cố kiến thức về sản phẩm cho các thành viên trong công ty, để đạt được hiệu quả cao nhất trong việc tư vấn và hỗ trợ sản phẩm cho khách hàng.

Đây không chỉ đơn thuần là buổi training sản phẩm, mà còn là dịp để mọi người chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình làm việc và tiếp cận khách hàng. 

Phần cuối chương trình là những câu hỏi Q&A và người trả lời đúng sẽ nhận được những phần quà rất dễ thương của Nhóm training đó là những ly chè "mát lòng, mát dạ", mà đầy sự thân thiết giữa các thành viên trong công ty.