Trở thành nhà cung cấp

Hãy hợp tác cùng Achison để tạo dựng văn hóa, ý thức bảo vệ bản thân trong quá trình lao động. Để trở thành nhà cung cấp, chúng tôi có một số yêu cầu cơ bản cho đối tác như sau: - Nhà cung c...

[TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Hoạch định chiến lược kinh doanh tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển các dòng sản phẩm chủ lực.- Kết hợp với Bộ Phận Marketing hoạch định chiến lược tiếp thị từng giai đoạn và từng Thương Hiệu.- Nghiên ...