CÁCH SỬ DỤNG VÀ MANG MẶT NẠ LỌC KHÍ PAPR

CÁCH SỬ DỤNG VÀ MANG MẶT NẠ LỌC KHÍ PAPR THAY TẤM LỌC VÀ PHIN LỌC PAPR Khi sử dụng bất kỳ mặt nạ lọc papr không khí, bao gồm cả mặt nạ lọc không khí có sử dụng năng lượng PAPR thì điều quan trọng nhất là lựa chọn phin ...

SỬ DỤNG VÀ MANG MẶT NẠ LỌC KHÍ PAPR

SỬ DỤNG VÀ MANG MẶT NẠ LỌC KHÍ PAPR   Mang mặt nạ lọc khí PAPR trước khi bắt đầu làm việc trong môi trường độc hại hoặc nhiều khói bụi giúp bảo vệ sức khỏe của bạn. Nhưng phải đảm bảo mang mặt nạ lọc khí đúng cách cũng ...

CÁC LƯU Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC PAPR Lựa chọn mặt nạ phòng độc phù hợp với để môi trường làm việc; Hiểu rõ những yêu cầu khi sử dụng mặt nạ phòng độc; Kiểm tra xem bạn có phù hợp để đeo mặt nạ ph&ogra...

ỨNG DỤNG CỦA BÌNH DƯỠNG KHÍ

ỨNG DỤNG CỦA BÌNH DƯỠNG KHÍ Mục đích sử dụng. Khi lựa chọn bình dưỡng khí SCBA, trước tiên phải xem xét nó được sử dụng trong ứng dụng nào. Nếu nó được sử dụng với mục đích chữa cháy, thì cần phải tuân t...

CÁC LOẠI GĂNG TAY Y TẾ

  Các loại găng tay y tế thường dùng Bạn cần phải dựa vào quá trình thực hiện công việc(ví dụ, phẫu thuật hay không phẫu thuật, quá trình vệ sinh) để lựa chọn sử dụng các loại găng tay y tế nào cho phù hợ...