• Chi tiết sản phẩm
  • Một giải pháp lưu trữ hóa chất độc hại an toàn ngoài trời, bảo vệ con người và môi trường được FM phê duyệt.

    Tủ đựng kết cấu từ thép khối, đáp ứng được yêu cầu của EPA, NFPA 30, NFPA 1. Mỗi tủ có tính năng thông gió tự nhiên, có chứng nhận NFPA 704, tấm neo bảo vệ và kết nối nối đất để đảm bảo an toàn tối đa. Có hệ thống nâng tủ kết hợp với xe nâng để thuận tiện di dời.

    Phù hợp cho các loại chất dễ cháy loại 1A và dễ bay hơi 1B theo quy định NFPA

    >> Xem thêm các giải pháp chứa hóa chất an toàn Justrite: http://achisonsafety.com.vn/danh-muc/giai-phap-chua-hoa-chat

    Thông tin kỹ thuật