Giá ba chân tripod KSTRONG AFT710007

  • Giải pháp ra vào không gian hạn chế
  • Dùng kèm với thiết bị dây đai an toàn toàn thân và hộp chống rơi ngã tự rút
  • Bắt buộc sử dụng toàn bộ cấu kiện của Kstrong để đảm bảo tính tối ưu hệ thống
  • Người sử dụng hệ thống phải được đào tạo theo quy trình bắt buộc
  • Kiểm tra cẩn thận thiết bị theo hướng dẫn nhà sản xuất trước khi thao tác
  • Bắt buộc xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố khẩn cấp khi làm việc trong môi trường không gian hạn chế
Category: Tags: , , , , , ,