Tấm lọc bụi hạt 3M 5744C giảm mùi khó chịu hơi hữu cơ

  • Kết hợp với mặt nạ 1 phin lọc 3M 3100 (Size S), 3M 3200 (Size M) hoặc 3M HF50 series bảo vệ hô hấp hiệu quả
  • Tăng cường thoải mái khi đeo và hô hấp
  • Bảo vệ chống hạt bụi rắn
  • Thời gian sử dụng kéo dài hơn với dòng tấm lọc trước đó
  • Liên hệ với Achison để chọn đúng mẫu tấm lọc và mặt nạ
  • Bảo quản bộ mặt nạ + tấm lọc + nắp giữ trong túi zip sau khi sử dụng
Categories: , Tags: , , , ,