Điểm neo gắn dầm có con lăn AFA930412

Đi kèm với mặt bích có thể điều chỉnh để sử dụng trên nhiều kích thước dầm khác nhau

Con lăn này giúp điểm neo an toàn liên tục bằng cách để điểm neo di chuyển theo chiều dài của dầm cùng với người sử dụng

Các bánh xe của con lăn tạo ra chuyển động cực kỳ êm trên dầm gắn neo

Luôn đảm bảo điểm neo được sử dụng đủ chắc chắn để giữ người sử dụng khi xảy ra rơi ngã

Người sử dụng phải luôn luôn gắn neo ở độ cao trên vai hoặc ít nhất ngang tầm vai

Kiểm tra và bảo dưỡng sản phẩm định kỳ để kiểm soát chất lượng của sản phẩm

Category: